Ophavsret

Lovparagraf tegnKort fortalt er det tilladt at bruge tekst fra iLæring.dk så længe du tydeligt henviser til iLæring.dk eller Torben Møller som indehaver af ophavsretten til teksten. Er der ikke angivet anden forfatter (som regel øverst på siden/artiklen), er det Torben Møller, som har skrevet teksten.

Generelt om ophavsret
Der gælder de samme regler for ophavsret på nettet, som for bøger og flere andre medier. Du kan læse de generelle regler for ophavsret på www.infokiosk.dk. Overordnet gælder det at du ikke må kopiere eller anvende tekst som andre har produceret uden deres tilladelse. Det bedste er at spørge først. Det har du mulighed for at gøre her.

Om at linke til indhold og sider på iLæring.dk
Det er tilladt at oprette dybe links til artikler eller andre sider med tekst, så længe der henvises til iLæring.dk.

Om at kopiere og lave kopi af tekst fra iLæring.dk
Det er tilladt at kopiere artikler og andet fra iLæring.dk, så længe iLæring.dk tydeligt optræder som ophav i citat eller på den kopi, der er taget. Det er tilladt, at kopiere tekst og anvende i andet materiale med reference til iLæring.dk, fx på tryk til uddeling, i artikler eller til privat brug.

Det er ikke tilladt at kopiere hele tekster fra iLæring.dk til egen eller andres hjemmeside(r) – heller ikke selvom der henvises til iLæring.dk. Her skal du anvende et citat og henvise til den resterende artikel på iLæring.dk med et link.

Andres tekster eller materialer på iLæring.dk
iLæring.dk er en åben hjemmeside, som støtter fri kommunikation. iLæring.dk ønsker ikke at krænke anden mands ophavsret, er du bevidst om at dette sker, skal du straks kontakte iLæring.dk, så materialet kan blive fjernet. Der udbetales ikke erstatning eller brugssum for brug, hvor iLæring.dk har været i god tro om brug af materialet.