Hvad er læringsobjekter?

Et læringsobjekt er (jvf. Anne Malberg i bogen ”E-læring og læringsstile”, Dafolæringsobjekt 2003) en samling af information, der formidles med henblik på at nå et givent vidensniveau – et læringsmål – indenfor et afgrænset delemne på baggrund af veldefinerede forudsætninger. Sagt med andre ord, så er læringsobjektet medier for læring.

En ofte anvendt definition, at et læringsobjekt, at det er den mindste læringsenhed, der kan stå alene og stadig være meningsfuld for den lærende, jvf. Jesper Hundebøl (m.fl) – ”Digitale læremidler – er det noget for dig?”. UNI-C, 2006.

Læringsobjekter som begreb bruges i dag for mig at se først og fremmest som et læringsmiddel, ikke en undervisningsmetode ej heller et særligt undervisningssystem, men et læringsmiddel, som inddrager brugen af et eller flere elektroniske redskaber i forskellige sammenhænge.

Det fine ved snakken om læringsobjekter er, at det er med til at hive al snakken om IT og læring i undervisningen ned på et håndgribeligt niveau. – Hvilke objekter eller virkemidler har vi til rådighed, og hvordan bruger vi dem bedst muligt?

Konkrete eksempler på læringsobjekter:
Kompetencecentret for e-læring, @ventures, har eksempler på gode læringsobjekter:


Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *