Hvad er en webquest?

Hvad er en webquestEn webquest er en opgave, der løses via internettet. Grundidéen med en webquest er, at eleverne/kursisterne ud fra en på forhånd defineret rolle skal undersøge en problemstilling. Dermed “tvinges” eleverne til at påtage sig en rolle som tvinger dem til at filtrere internettets oceaner af information gennem en bestemt figurs “briller”. På den måde bliver arbejdsopgaven på samme tid vedkommende, konkret og tilpasset elevernes niveau.

En webquest er altså ikke “bare” en skattejagt på nettet. Det altafgørende er nemlig, at eleverne skal gøre noget med informationerne. Den opgave eleverne stilles skal tvinge dem til at omskabe og sammenfatte abstrakt information til egentlig konkret og vedkommende viden.

Eksempler på webquests

Et eksempel på en webquest kunne være en klasse, som i samfundsfaget fik til opgave at undersøge emner som “Darfurs børn” eller “Ingen tid til sjov – en mail fra Indien“, eller “die etablierung von der ddr“. Klassen ville blive delt op i en række grupper, der hver fik en rolle. Herefter vil det være gruppens opgave, at undersøge (bl.a. ved hjælp af  relevante links udleveret af underviseren), hvordan denne persons muligheder tager sig ud.

Læs eventuelt yderligere information om webquests.

Hvordan laver man en webquest?

Læs her på engelsk hvad en webquest bør indeholde.  Derudover har sønderjyllands historie også en god definition på hvad en webquest bør indeholde.

Den nemmeste måde at komme igang med at lave en webquest på er et tekst dokument med beskrivelser og links, denne kunne eventuelt laves i Microsoft Office Web Apps (Word) på facebook. Læs eventuelt mere om didaktiske overvejelser omkring inddragelse af facebook i undervisningen.

Alternativt kunne man lave en webquest i en formular i Google Docs Spreadsheet. Denne formular kan nemt integreres på en almindelig hjemmeside eller sendes som et link.


Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *