Flipped Classroom – Flipped Learning

Fra forelæser til læringscoach – spejlvend undervisningssituationen

Flipped Classroom (eller Flipped Learning) konceptet er et interessant begreb i blended learning/fjernundervisning som fokuserer på at “flippe” eller spejlvende den traditionelle undervisningsmodel.

Hvorfor flippe undervisningen?

Som underviser på én af vores kurser, (hvad enten det er klasseundervisning eller et online kursus, har du sikkert mødt følgende elever:

  • som laver hjemmearbejdet uden problemer
  • som ikke engang forsøgte at lave hjemmearbejdet (mangel på tid, lyst eller det bare er for utilgængeligt)
  • og alle dem, som har brugt energi på hjemmearbejdet, men som blev frustrerede fordi de ikke kunne gøre det eller havde gjort det forkert.

Så i stedet for, at udføre de traditionelle lærer forelæsninger fra tavlen, så kan disse “forelæsnigner” optages som små videoer. Disse sendes ud til eleverne inden kurset som link, podcast eller YouTube video med besked på at gennemgå dem inden kurset.
Det spejlvender situationen, så det, der før var en lærer forelæsning og sidenhen hjemmearbejde bliver til en video hvor forelæsningen sendes ud af klasselokalet hjem til eleven i form af et link.
Dette frigør tid til fx. gruppearbejde, således at eleverne og underviseren sammen indgår i aktiviteter for at imødegå de to elev “problem” grupper beskrevet ovenfor.

Flipped Classroom som undervisningsmetode

Flipped Classroom kan med fordel anvendes både i forbindelse med klasseundervisning hvor eleverne modtager undervisning på distancen inden de mødes med underviserne fysisk.

Flipperiet.dk

Flipperiet.dks læringsvideo giver en god gennemgang af hvad undervisningsmodellen Flipped Classroom er. Herudover forklares det også hvorfor og hvordan man som underviser kan inddrage metoden i sin undervisning.

Den gode læringsvideo

Før du går igang med at producere din læringsvideo bør du som lærer sætte dig ned og ud fra læringsmål og indhold udvælge det faglige stof som du vil formidle til dine elever. Gør dig også nogle overvejelser om – er videomediet nu det rigtige medie at anvende?

Husk, at når du formidler dit faglige stof gælder det, som i en almindelig klasseundervisning om, at være så præcis og konkret.

Videotyper

Du skal overveje hvilken type video du vil formidle til kursisten – ønsker du…

  • At optage dig selv hvor du kommer med et “almindeligt læreroplæg”
  • At anvende skærmoptagelse. Du kan også vælge at anvende en skærmoptager program som optager det som sker på din skærm. Det kan fx. være et diasshow du afvikler eller hvor du tegner og fortæller noget i et tegneprogram – mulighederne er mange. Hjemmeværnsskolen har udarbejdet en side omkring “sådan kommer du igang med Screencast-O-Matic“. Screencast-O-Matic er et nemt og intuitivt program til at lave skærmoptagelser med.
  • At anvende andres video – en anden mulighed er at anvende andres allerede producerede læringsvideo, en søgning på YouTube giver mange muligheder (husk lige at kontrollere kvaliteten i videoen inden du sender linket ud til dine kursister ;) .
    Alternativt kan du som lærer lade dig inspirere af de mange læringsvideoer i Flipperiet.dks videobank. Videobanken er delt op efter fag – som inspiration er det en god kilde.

Se desuden Flipperiet.dks læringsvideo: “video som medie i undervisningen” for yderligere information.

Husk at aktivere dine kursister!

Det at se en video i en læringskontekst kræver at eleven er aktiv, og ikke blot en passiv tilskuer. For at sikre, at eleven er aktiv i sit hjemmearbejde handler det om at sætte forventningerne op til hvad produktet/resultatet af hjemmearbejdet skal indeholde. En måde at sikre elevaktiviteten på kunne være at inddrage WSQ modellen.

WSQ modellen

Den amerikanske underviser Kirsten Kirch har udarbejdet WSQ modellen. WSQ står for Watch (se), Summarize (opsummer) og Question (stil spørgsmål) og grundtanken bag hendes model er, at guide eleven til at være aktiv og reflekterende i sit hjemmearbejde.

Watch – brug ”pause og spol knapperne”

I denne fase opfordres eleven til at pause og spole i læringsvideoen efter behov og skriver noter til denne.

Summarize – tænk over hvad du lige har lært

Denne opsummering kan variere ved at eleven selvstændigt skal svare på åbne hv-spørgsmål (hvorfor, hvad, hvordan, hvor etc.), eller fx. svarer på en multiple choice quiz.

Question – eleven stiller spørgsmål til indholdet

I denne fase stiller underviseren krav om, at eleven skal forberede mindst et spørgsmål til den aktuelle læringsvideo. Disse spørgsmål kan omhandle noget vedkommende er usikker på i videoen eller emner som vedkommende mener bør tages op på klassen.

WSQ modellen er med til at sikre, at eleven udover at se læringsvideoen også forholder sig til indholdet i den (man “tvinger” eleverne til at være aktive).
Herudover kan underviseren også følge elevens niveau, baseret på de tilbagemeldinger fra vedkommende.
Ud fra elevernes tilbagemeldinger kan han/hun forberede sin undervisning (uanset om den er virtuel eller det er klasseundervisning), så den målrettes netop de elever som er i klassen.


Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *