Kategori: Teori

Hvad er LP modellen?

LP-Modellen som metode til kutlturforandring i skolen Ønsker man som skole et redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og pædagogers analytiske evner i forhold til de problemer, de oplever i mødet med eleverne, så har…


Share

Hvad er læringsobjekter?

Et læringsobjekt er (jvf. Anne Malberg i bogen ”E-læring og læringsstile”, Dafolæringsobjekt 2003) en samling af information, der formidles med henblik på at nå et givent vidensniveau – et læringsmål – indenfor et afgrænset delemne på baggrund af veldefinerede forudsætninger.…


Share