Kategori: SCORM

Hvad er SCORM standarden?

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) er en standard for hvilke informationer og data et læringsobjekt skal indeholde, før det kan eksporteres mellem SCORM kompatible uddannelsessystemer (fra ét Learning Management System (LMS) til et andet). SCORM standarden er udviklet af…


Share