Anmeldelse af bogen “Magteliten”

Magt som undervisningsemne

MagtelitenEr du samfundsfagslærer og skal undervise i emnet “Magt” – så kunne bogen “Magteliten – hvordan 423 Danskere styrer landet” af sociologerne Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen måske være af interesse for dig.

Uddrag fra Politkens Forlags hjemmeside omkring bogen (hvor du også kan læse mere om bogen, herunder pris, levering etc.): “De to sociologer har brugt fire år på at kortlægge mere end tusind bestyrelser, fonde, udvalg, vl-grupper og andre steder, hvor magtfulde mennesker mødes.

Der findes en magtelite i Danmark. Denne bog fortæller, hvem den består af, og hvem det dermed er, der styrer Danmark.De 423 mest magtfulde danskere træffer de tungeste beslutninger i politik, erhvervsliv, fagforeninger og kulturliv. Til sammen danner de et lukket netværk i toppen af det danske samfund … og de (forfatterne) kan nu sætte navn og ansigt på en inderkreds af erhvervsdirektører, fagforeningsbosser, toppolitikere og universitetsfolk m.fl., som kender hinanden på kryds og tværs og ved fælles hjælp sætter kursen for alle os andre.

Anmeldelse af “Magteliten – hvordan 423 Danskere styrer landet”

“Magteliten – hvordan 423 Danskere styrer landet” er en spændende bog om hvem det er der styrer danmark og er en fascinerende rejse ind i magtens inderste cirkler.

Jeg blev positivt overrasket over hvem der sidder og styrer landet. Bogen afliver myten om, at det er den brede befolkning som bestemmer… Og det positive er, at det ér muligt for “almindelige danskere” at komme til tops i Danmarks magtelite. “Du er, hvem du kender”.

Fokus i bogen er på EU, konkurrencestaten og den øgede konkurrence på verdensmarkedet + en oprigtig konsensus om at Staten er vigtig at bevare, synes at være det magteliten er enige om.

Forfatternes pointe i bogen er, at så længe magteliten gør det godt, er det fint. Et velfungerende demokrati kendetegnes ved at magthaverne står til ansvar for befolkningen og er nemme at skifte ud – ellers bør folket mindske koncentrationen af magt hos bestemte samfundsgrupper fx ved kvoter til bestyrelser, folkeforsamlinger valgt ved lodtrækning, begrænsninger på mængden af poster, en enkelt person kan sidde på; karenstid efter offentlig embede så ministre ikke kan blive lobbyister fra den ene dag til den anden og gøre brug af insiderviden.

Bogens ærinde er ikke at dømme for eller imod magteliten – blot at forstå hvad og hvorfor vi har så mange reformer i samfundet lige nu – iflg forfatterne, så er det Chicagoskolen baseret på liberalistiske principper udtænkt af folk som Friedrich Hayek og Milton Friedman der dominerer blandt de 423 (det giver sig udslag i ønske om slankning af den offentlige sektor + reduktion af dagpenge og kontanthjælp).

Bogen kan klart anbefales! ?  og kan lånes på biblioteket eller købes online.


Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *